Điều kiện và Điều khoản:
 • Thẻ Thành Viên Meet Fresh (Dưới đây gọi tắt là “Thẻ”) chỉ có giá trị khi mua hàng tại các cửa hàng thuộc hệ thống Meet Fresh Việt Nam.
 • Xin vui lòng cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi đăng ký thẻ tại các cửa hàng Meet Fresh.
 • Thẻ không được chuyển nhượng và được áp dụng theo đúng điều kiện của Chương trình Thẻ Thành Viên Meet Fresh.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Vui lòng xuất trình thẻ trước khi thanh toán.
 • Meet Fresh Việt Nam có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.
THẺ THÀNH VIÊN THƯỜNG XUYÊN:
 • Điểm Thưởng sẽ được tích luỹ ngay khi bạn trình Thẻ trước khi mua sản phẩm và có thời hạn sử dụng trong vòng một (01) năm kể từ ngày phát hành thẻ. Bạn có thể kiểm tra Điểm Thưởng của mình ngay tại cửa hàng.
 • Với mỗi một trăm nghìn đồng (VNĐ 100.000) mua hàng, bạn sẽ được tặng ba (03) Điểm Thưởng.
 • Điểm tích luỹ sử dụng để đổi sản phẩm không được quy đổi thành tiền.
 • Việc đổi điểm tích luỹ khi mua sản phẩm Meet Fresh chỉ áp dụng với một Thẻ thành viên Meet Fresh dựa trên số Điểm Thưởng tích lũy của thẻ đó trên một (01) đơn hàng.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Vui lòng xuất trình thẻ trước khi thanh toán.
THẺ THÀNH VIÊN VIP:
 • Sử dụng Thẻ Thành Viên VIP để được giảm 10% trên mỗi hoá đơn mua hàng tại các cửa hàng thuộc hệ thống Meet Fresh Việt Nam.
 • Thẻ có thời hạn sử dụng trong vòng một (01) năm kể từ ngày phát hành.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Vui lòng xuất trình thẻ trước khi thanh toán.
Hướng Dẫn An Toàn và Sự Cố:
 • Thẻ không được trao đổi hay gộp Thẻ cá nhân với Thẻ của người khác. 
 • Nếu thẻ bị hư hỏng và không sử dụng được nữa nhưng số trên thẻ vẫn còn rõ, xin vui lòng mang thẻ đến cửa hàng Meet Fresh và chúng tôi sẽ gửi lại bạn thẻ mới miễn phí. Điểm Thưởng ở thẻ cũ vẫn sẽ được chuyển sang thẻ mới để đảm bảo lợi ích cho bạn.
 • Mẫu mã của Thẻ được phát hành với số lượng giới hạn, nếu Thẻ bị hư hỏng có mẫu mã cũ đã hết hàng, chúng tôi sẽ thay thế bằng Thẻ mới với mẫu mã khác và mong Chủ Thẻ không phiền lòng. Meet Fresh sẽ thu hồi Thẻ bị lỗi.
 • Xin hãy bảo quản kĩ, Thẻ sẽ không được cấp lại miễn phí nếu bị mất, trộm, thất lạc, phá hủy hoặc thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Meet Fresh có quyền giải thích, sửa đổi, điều chỉnh và chấm dứt dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của Thẻ Meet Fresh. Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo các thông báo tại cửa hàng, website chính thức hoặc facebook của Meet Fresh. Cảm ơn bạn đã sử dụng Thẻ Thành Viên Meet Fresh.