6 Cách Tăng Cường Trao Đổi Chất & Giảm Cân

Bạn biết chưa? Nếu nếu tốc độ đốt calo và chuyển hóa các chất thành năng lượng nhanh hơn, ta sẽ giảm cân nhanh hơn và năng động hơn rất nhiều! 😀

Lưu ý: Một người có tốc độ trao đổi chất cực nhanh cũng không thể duy trì vóc dáng nếu ưa ăn quà vặt và không tập thể thao, bạn nhé!