Membership Banner

Điều kiện và Điều khoản:

  • Thẻ Thành Viên Meet Fresh (Dưới đây gọi tắt là “Thẻ”) chỉ có giá trị khi mua hàng tại các cửa hàng thuộc hệ thống Meet Fresh Việt Nam.
  • Xin vui lòng cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi đăng ký thẻ tại các cửa hàng Meet Fresh.
  • Thẻ không được chuyển nhượng và được áp dụng theo đúng điều kiện của Chương trình Thẻ Thành Viên Meet Fresh.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Vui lòng xuất trình thẻ trước khi thanh toán.
  • Meet Fresh Việt Nam có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.
-= THÀNH VIÊN THƯỜNG XUYÊN =-
-===== THÀNH VIÊN VIP =====-

Hướng Dẫn An Toàn và Sự Cố:

  • Thẻ không được trao đổi hay gộp Thẻ cá nhân với Thẻ của người khác. 
  • Nếu thẻ bị hư hỏng và không sử dụng được nữa nhưng số trên thẻ vẫn còn rõ, xin vui lòng mang thẻ đến cửa hàng Meet Fresh và chúng tôi sẽ gửi lại bạn thẻ mới miễn phí. Điểm Thưởng ở thẻ cũ vẫn sẽ được chuyển sang thẻ mới để đảm bảo lợi ích cho bạn.
  • Mẫu mã của Thẻ được phát hành với số lượng giới hạn, nếu Thẻ bị hư hỏng có mẫu mã cũ đã hết hàng, chúng tôi sẽ thay thế bằng Thẻ mới với mẫu mã khác và mong Chủ Thẻ không phiền lòng. Meet Fresh sẽ thu hồi Thẻ bị lỗi.
  • Xin hãy bảo quản kĩ, Thẻ sẽ không được cấp lại miễn phí nếu bị mất, trộm, thất lạc, phá hủy hoặc thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Meet Fresh có quyền giải thích, sửa đổi, điều chỉnh và chấm dứt dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của Thẻ Meet Fresh. Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo các thông báo tại cửa hàng, website chính thức hoặc facebook của Meet Fresh. Cảm ơn bạn đã sử dụng Thẻ Thành Viên Meet Fresh.