Trà Sữa Trân Châu Trắng
Trà Đen Truyền Thống (Nóng/Lạnh)
Oolong-Tea
Trà Ô Long (Nóng/Lạnh)
Trà Thảo Mộc (Nóng/Lạnh)
Trà Bí Đao Truyền Thống
Trà Bí Đao Chanh Tươi
Trà Bí Đao Herbal Jelly
Trà Bí Đao Viên Taro Nhỏ
Trà Bí Đao QQ
Viên Taro nhỏ + Thạch
Trà Sữa Truyền Thống (Nóng/Lạnh)
Oolong-Mikl-Tea
Trà Ô Long Sữa (Nóng/Lạnh)
Trà Thảo Mộc Sữa Tươi (Nóng/Lạnh)
Trà Thảo Mộc Sữa Tươi Herbal Jelly
Trà Bí Đao Sữa Tươi
Trà Sữa Tươi Boba (Nóng/Lạnh)
boba-Oo-Long-Fresh-milk-tea
Trà Ô Long Sữa Tươi Boba (Nóng/Lạnh)
Trà Sữa Herbal Jelly
Trà Sữa Pudding
Trà Ô Long Đào