Trà Đen Kem Phô Mai
Trà Ôlong Kem Phô Mai
Trà Đen Bông Tuyết
Trà Ô Long Bông Tuyết
Trà Thảo Mộc Bông Tuyết
Trà Bí Đao Bông Tuyết
Trà Bí Đao Bông Tuyết + Viên Taro Nhỏ
Trà Thảo Mộc Đá Xay + Herbal Jelly Bông Tuyết