Tofu Pudding No.1
Hạt Sen + Đậu Xanh
Tofu Pudding No.2
Ý Dĩ + Khoai Lang
Tofu Pudding No.3
Đậu Đỏ + Đậu Phộng
Tofu Pudding No.4
Đậu Đỏ + Khoai Môn
Tofu Pudding No.5
Các loại Thạch