Kem Tuyết Đào
Đào + Pudding
Kem Tuyết Dâu Tươi
Dâu Tươi + Pudding
Kem Tuyết Xoài
Kem Tuyết Xoài
Xoài + Pudding
Kem Tuyết Viên Taro
Viên Taro + Đậu Đỏ + Pudding
Kem Tuyết Boba
Boba + Pudding
Kem Tuyết Q Mochi
Q Mochi + Pudding