Slushy Đậu Xanh Bông Tuyết
Slushy Đậu Đỏ Bông Tuyết
Slushy Khoai Môn Bông Tuyết
Slushy Xoài
Slushy Xoài
Slushy Xoài Sữa Tươi
Slushy Xoài Sữa Tươi