Trà xanh sữa tươi
Trà xanh sữa tươi
Trà xanh sữa tươi
Trà sữa trà xanh
Trà sữa trà xanh, đậu đỏ & trân châu
Trà sữa trà xanh, đậu đỏ & trân châu
Matcha Slushy
Slushy Trà Xanh Kem Trà Xanh
Matcha Latte Slushy
Slushy Trà Xanh Sữa Tươi
Matcha Slushy w/Whipped Cream
Matcha Slushy w/Whipped Cream