MEET FRESH TP.HCM – GIAO HÀNG TẬN NƠI – HOTLINE 1900 58 88 99
 • MEET FRESH NGÔ ĐỨC KẾ
  0932 114 866
 • MEET FRESH THE GARDEN MALL
  0932 614 866
 • MEET FRESH TAKASHIMAYA
 • MEET FRESH PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555
 • MEET FRESH SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111
 • MEET FRESH CRESCENT MALL
  0932 724 866

P. Tân Định, P. Đa Kao

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

Các phường còn lại

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh NGÔ ĐỨC KẾ
  0932 114 866

P. Thủ Thiêm

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh NGÔ ĐỨC KẾ
  0932 114 866

P. An Khánh, P. An Lợi Đông

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh NGÔ ĐỨC KẾ
  0932 114 866

P. Thảo Điền

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 30.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P. Bình An, P. Bình Khánh

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 30,000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 45 phút – 60 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh NGÔ ĐỨC KẾ
  0932 114 866

P. An Phú

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50,000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P. Bình Trưng Đông, P. Bình Trưng Tây, P. Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80,000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh NGÔ ĐỨC KẾ
  0932 114 866

P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.11, P.10

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.13, P.14

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn Phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555
 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn Phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh NGÔ ĐỨC KẾ
  0932 114 866
 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn Phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P,13, P.14

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P.Tân Phong, P.Tân Quy, P. Tân Phú, P. Bình Thuận

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh Crescent Mall
  0932 724 866

P.Tân Kiểng, P.Tân Hưng, P.Tân Thuận Tây, P.Phú Mỹ, P. Phú Thuận

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh Crescent Mall
  0932 724 866

P.Tân Thuận Đông

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 30.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 45 phút – 60 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh CRESCENT MALL
  0932 724 866

P.1, P.2, P.3

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh The Garden Mall
  0932 614 866

P.4, P.5, P.6, P.8, P.9

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P.10, P.11, P.12, P.13, P.14

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P.15

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P.16, P.17

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866
 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

P.5, P.6, P.7

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P.15

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

Các phường còn lại

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866
 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.12, P.14, P.15, P,17, P.24

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.11, P.19, P.21, P.22

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.13, P.25, P.26

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 30.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 45 phút – 60 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.27, P.28

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

P.2, P.4, P.10, P.11

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

P.12, P.13, P.14

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 30.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 45 phút – 60 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111
 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: Miễn phí
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.1, P.3, P.4

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 phút – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.5, P.7

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 30.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 45 phút – 60 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.6, P.10

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P. Phú Trung

 • Đơn hàng tối thiểu: 150,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 20.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 30 – 45 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

P.Tân Thành, P.Hòa Thạnh

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 30.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 45 phút – 60 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

P.Hiệp Tân, P.Tân Thới Hòa

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 30.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 45 phút – 60 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P.Tân Sơn Nhì, P.Tân Quý

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50,000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

P.Phú Thạnh, P.Phú Thọ Hòa

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50,000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

P. Sơn Kỳ, P. Tây Thạnh

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80,000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh SƯ VẠN HẠNH
  0931 443 111

P.An Lạc A, P.Bình Trị Đông

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

Những phường khác

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh THE GARDEN MALL
  0932 614 866

Khu phố 2, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Chánh

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

Những phường khác

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh PHAN XÍCH LONG
  0938 442 555

P. Bình Hưng

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh Crescent Mall
  0932 724 866

Những phường khác

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 Phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh Crescent Mall
  0932 724 866

P. Phước Lộc

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh Crescent Mall
  0932 724 866

P. Phước Kiểng

 • Đơn hàng tối thiểu: 300,000VNĐ
 • Phí giao hàng: 50.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 60 phút – 90 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh Crescent Mall
  0932 724 866

TT. Nhà Bè & các khu vực khác

 • Đơn hàng tối thiểu: 20 phần
 • Phí giao hàng: 80.000VNĐ
 • Thời gian dự kiến: 90 phút – 120 phút
 • Cửa hàng phụ trách:
  Meet Fresh Crescent Mall
  0932 614 866
MEET FRESH HÀ NỘI – GIAO HÀNG TẬN NƠI

MEET FRESH AEON MALL
27 Cổ Linh, Quận Long Biên, Hà Nội.
Hotline: 0901 985 599

MEET FRESH LOTTE CENTER
54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0868 623 459

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG cho đơn hàng từ 150.000VNĐ

Phí giao hàng 20,000VNĐ/đơn hàng cho đơn hàng từ 150.000VNĐ

Phí giao hàng 5,000VNĐ/km cho đơn hàng từ 150.000VNĐ

Phí giao hàng 5,000VNĐ/km cho đơn hàng từ 500.000VNĐ

*** Tất cả các thông tin trên có thể được thay đổi tuỳ từng thời điểm và phụ thuộc vào sản phẩm mà chúng tôi có khi khách hàng đặt hàng.