Điều kiện & điều khoản chương trình

  • Chương trình kéo dài từ ngày 30/10 – 20/11/2015 tại tất cả các store của Meet Fresh Vietnam
  • Chương trình CHỈ áp dụng cho Thành viên của Meet Fresh Việt Nam
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng (Delivery, Eat In, Take away)
  • Mỗi hoá đơn chỉ áp dụng duy nhất 1 chương trình khuyến mãi.
  • Quyền lợi của Thẻ thành viên Meet Fresh Vietnam  không thay đổi (Tích điểm với Thẻ thường và giảm 10% trên tổng giá trị hoá đơn với Thẻ VIP)

(*) Lưu ý:

Khách hàng CHƯA là thành viên của Meet Fresh Vietnam sẽ được partner hướng dẫn điền thông tin đăng ký thành viên ngay tại quầy HOẶC cung cấp thông tin qua điện thoại để được phát hành Thẻ thành viên và giao tận nơi cho khách hàng.